จีฟู๊ดส์ สไปรูโฟร์ สไปรูลิ

GFOOD Spiru4 Spirulina

อาหารแห่งอนาคต

ซื้อตอนนี้

ก่อตั้งและบริหารโดย บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …….

ความมั่นคงยั่งยืน

เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้น้อยที่สุด หรือ แทบจะไม่มีเลย

การศึกษา

กระบวนการสอน การเรียนรู้ จากโรงเรียน วิทยาลัย ความรู้ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากที่เหล่านี้

โภชนาการ

ความสอดคล้องของโภชนาการและการปรุงอาหาร

[ ที่มา: พจนานุกรมและอภิธานศัพท์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ]

ความสุขใจในการเป็นผู้ให้ความกรุณาของท่าน เราแบ่งปันให้เหล่าเด็ก ๆ เท่า ๆ กันกับที่เรามอบสุขภาพที่ดีให้แก่ท่าน เพราะ การให้ไม่มีที่สิ้นสุด

เราเชื่อว่าพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน ที่เรารับประทาน ซีเรียล น้ำตาล โปรตีนจากสัตว์ นั้นอาจจะสร้างพิษภัยและทำให้โลกของเราตกอยู่ในอันตราย

เราใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งวัตถุดิบเหล่านั้นมาจากแหล่งเพาะปลูกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยิ่งความต้องการอาหารมาก เราก็ต้องเพิ่มพื้นที่ผลิตวัตถุดิบ (ทั้งในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม) เพื่อนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน

เราผนึกการเรียนรู้กับโภชนาการอย่างไร?

ดูภายนอกดูเหมือนจะยังไม่ค่อยดี แต่ถ้าเราเพิ่มความมั่นคงยั่งยืนประกอบเข้าไป จะทำให้การผนึกกำลังนี้มีศักยภาพมากขึ้น

ถ้าดูตามความเป็นจริง ศาสตร์ทั้งสองอย่างนี้ ต่างก็เรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน และแยกจากกันไม่ได้เสียด้วย

การศึกษาในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างทัศนคติและข้อมูลในเรื่องโภชนาการที่เป็นประโยชน์

เราเห็นความเชื่อมโยงนี้ เราจึงคิดโครงการปันน้ำใจผ่านสไปรูลิน่าขึ้นมา มีภารกิจเพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อให้การศึกษา

โครงการปันน้ำใจผ่านสไปรูลิน่า เริ่มจากโรงเรียนและห้องครัวของผู้เชี่ยวชาญ ที่ส่งข้อความด้วยความใส่ใจ ด้วยเชาว์ปัญญาที่จะใช้อาหารเป็นทางเลือกนอกเหนือจากความนิยมบริโภคอาหารขยะ(ในเวลาที่อาหารขยะกำลังสร้างหายนะให้กับสังคม)

โครงการปันน้ำใจผ่านสไปรูลิน่า สร้างความตระหนักถึง คนที่จะเป็นอนาคต(เด็กๆ ของพวกเรา) แม่ครัว พ่อครัว เชฟ ผู้เตรียมอาหารและตัวอาหารเอง ทั้งคนและสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อแนวทางการบริโภคและโภชนาการในอนาคต

รวมทั้งเด็กๆ และเชฟ เราต้องกระตุ้นความใส่ใจและการเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาความมั่นคงยั่งยืนของอาหาร นำพาพวกเขาให้ค้นพบอาหารและการโภชนาการที่พิเศษ บำรุงสุขภาพ อุดมด้วยสารอาหารที่มีมากพอและยั่งยืน สิ่งเหล่านี้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์โลกที่กำลังได้รับผลกระทบนี้

เราให้ด้วยการบริจาค

เราแบ่งปันรายได้จากทุกยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ จีฟู๊ดส์ เอเชียจำกัดให้กับโครงการปันน้ำใจผ่านสไปรูลิน่า

ทุกการใช้จ่ายของท่าน ให้สุขภาพที่ดีแก่ตัวท่านเองและส่งต่อความอุปการะนี้ไปให้โครงการการกุศลของเรา เพื่อมอบสุขภาพและอนาคตที่ดีให้แก่เหล่าเด็กๆ ด้อยโอกาส

งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี

เราทุ่มเทเพื่อให้การบริจาคของเราสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เราทำการบริจาคดังนี้:

  • งบบริจาค 80 % ของโครงการจะไปสู่ภาคการศึกษาและการโภชนาการทั่วประเทศไทย
  • งบบริจาค 10 % ของโครงการ เราจะนำไปเป็นการระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนบริจาคต่อไป
  • งบบริจาค 10 % ของโครงการ จะเป็นงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ
หากท่านต้องการร่วมบริจาค กรุณาไปที่เว็บไซด์ของเรา SPIRUPROJECT.SITE